Określenie skali promocji oraz czasu prezentowania reklamy

Przed rozpoczęciem kampanii powinniśmy również zdecydować, czy kampania będzie miała zasięg lokalny, na przykład dla danego województwa lub miasta, w którym działa firma, czy też nieco szerszy. Pierwszy sposób dotyczy przypadku, gdy specyfika usługi jest dostępna wyłącznie w siedzibie firmy na przykład Salon Urody. Można również wybrać kilka województw lub miast, ze względu na ich potencjał sprzedażowy, określony na podstawie dotychczasowych doświadczeń firmy, w postaci największej liczby wystawionych faktur w danym regionie. Może to być na przykład województwo mazowieckie i wielkopolskie.

Warto również określić godziny prezentowania reklamy. Wybór można uzależnić od specyfiki towaru lub usługi. Można na przykład określić przedział najwyższej aktywności potencjalnych klientów, czyli godziny pracy od 7:00 do 18:00. Można zdecydować się również na prowadzenie kampanii całodobowo, w związku z tym, że produkt lub usługa mogą zainteresować użytkowników zarówno w trakcie ich pracy, jak i podczas czasu wolnego.